Mam narysować wykres zdań nie rozumiem:
Rossini się dowiedział, że w Mediolanie chcą mu za życia wystawić pomnik. Wysokość sumy przeznaczonej na tan cel była tak wielka, że oszołomiła go zupełnie. Ojcowie masta zwrócili siędo niego, jakie miałby życzenia co do pomnika. Rossini pomyślał i szybko odpowiedzial. Zaproponował, by pieniądze przekazano jemu. Przyrzekł, iż za takie pieniądze codziennie, przez kilka godzin, osobiście będzie stać na mediolańskim rynku.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-04-17T13:42:58+02:00
Rossini się dowiedział(1), że w Mediolanie chcą mu za życia wystawić pomnik.(2)
(1)
(2)

Wysokość sumy przeznaczonej na tan cel była tak wielka(1), że oszołomiła go zupełnie.(2)
tak jak wyżej (1 nad 2)

Ojcowie masta zwrócili siędo niego,(1) jakie miałby życzenia co do pomnika. (2)
tak samo

Rossini pomyślał(1) i szybko odpowiedzial. (2)
(1).....(2)

Zaproponował(1), by pieniądze przekazano jemu.(2)
jak w pierwszym

Przyrzekł(1), iż za takie pieniądze codziennie, przez kilka godzin, osobiście będzie stać na mediolańskim rynku. (2)
jak wyżej
1 5 1