1.Oblicz stężenie molowe roztworu siarczanu(IV)sodu zawierającego
a)6moli tej soli w 2 dm³ roztworu
b)71g soli w 500cm³ roztworu

2.Oblicz ile :
a)moli
b)g chlorku glinu Al Cl₃ potrzeba do sporządzenia 250cm₃ roztworutej soli o stężenie 1mol/dm₃

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T21:28:10+01:00
Zad 1
Cm=n/Vr
a) n= 6mol
Vr = 2dm3
Cm= 6mol/2dm3
Cm= 3mol/dm3
Stężenie wynosi 3mol/dm3
b) Cm= ms/Vr*M
ms= 71g
Vr= 500cm3 = 0,5 dm3
M Na2SO3 = (2*23+32+3*16)g/mol = 126g/mol
Cm= 71g/0,5dm3 * 126g/mol = 1,13mol/dm3
Stężenie wynosi 1,13 mol/dm3 (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)

Zad2
Cm=1 mol/dm3,
Vr= 250cm3= 0,25dm3
a) Cm= n/Vr
n=Cm*Vr
n= 1mol/dm3 * 0,25dm3 = 0,25mol

b) M AlCl3 = 133,5g/mol
Cm= ms/ M*Vr
ms= Cm*m*Vr
ms=1mol/dm3* 0,25 dm3*133,5g/mol
ms= 33,375 g