Zad 1 KOMPOT ( porcja dla 1 osoby )
9 dag śliwek
5 dag wiśni
0,3 l wody
4 dag cukru

zad 1
a) w szkolnej stołówce obiady je 100 osób .W hurtowni w której kupuje się produkty do stołówki ,1 kg cukru kosztuje 3.15 zł ,1 kg śliwek kosztuje 4.60 zł a 1 kg wiśni -3.78 zł .Ile będą kosztowały produkty potrzebne do przygotowania kompotu według przepisu Czesi ?
b) a ile kosztowały te produkty ,gdyby w stołówce jadło obiad 150 osób ?


POMÓŻ PLIS

MAM TO NA DZIS

zad 2
za 0,4 kg sera i 30 dag szyki zapłacono 11,26 zł
Kg szynki kosztuje 18,20 zł Ile kosztował kg sera

3

Odpowiedzi

2010-03-07T14:01:52+01:00
Zad.1

a)
śliwki:0,09 kg
wiśnie:0,05 kg
woda: 0,3 l
cukier:0,04 kg

stołówki ,1 kg cukru kosztuje 3.15 zł ,1 kg śliwek kosztuje 4.60 zł a 1 kg wiśni -3.78

śliwki:
0,09*4,60 zł=0,414zł
wiśnie:
0,05*3,78zł=0,189zł
cukier:
0,04*3,15zł=0,126zł

razem:0,414zł+0,189zł+0,126zł=0,729zł----->dla jednej osoby

0,729zł*100=729zł

odp. produkty potrzebne dla przygotowania kompotu dla 100 osób wynoszą 729 zł


b)0,729*150=109,35 zł

odp.Gdyby w stołówce obiad jadło 150 osób,produkty kosztowałyby 109,35zł

zad2

za 0,4 kg sera i 30 dag szyki zapłacono 11,26 zł
Kg szynki kosztuje 18,20 zł Ile kosztował kg sera

szynka:0,3*18,20zł=5,46zł
11,26zł-5,46zł=5,80 zł

0,4 kg sera=5,80zł
0,1kg sera=5,8 :4=1,45
1kg sera=1,45zł*10=14,5 zł

odp.Kilogram sera kosztował 14,50 zł
2010-03-07T14:03:21+01:00
Zad 1
a) wyliczamy przepis na 100 osób
9 dag śliwek * 100 = 900 dag = 9kg
5 dag wisni * 100 = 500 dag = 5kg
4 dag cukru * 100 = 400 dag = 4kg

9kg * 4,60 = 41,40
5kg * 3,78 = 18,90
4kg * 3,15 = 12,60
41,40 + 18,90 + 12,60 = 72,90 zł
Odp. Produkty będą kosztowały 72,90 zł

b) obliczamy analogicznie jak przykład tylko mnożymy przez 150 osób.

Zad 2
Wyliczamy z proporcji
100 dag szynki - 18,20
30 dag szynki - x
x = 5,46 zł

11,26 - 5,46 = 5,8 zł zapłacono za ser

0,4 kg sera - 5,8 zł
1 kg sera - x
x = 14,50 zł kosztował kilogram sera
2010-03-07T14:03:58+01:00
Na 100 osób
900 dag sliwek
500 dag wiśni
30 l wody
400 dag cukru
4*3,15+9*4,60+5*3,78=12,6+41,4+18,9=72,9

na 150 osób
1350 dag śliwek
750 dag śliwek
45 l wody
600 dag cukru
6*3,15+13,5*4,60+7,5*3,78=18,9+62,1+28,35=109,35

zad 2
x-ser y-szynka
0,4x+0,3y=11,26 zł
y=18,2
0,4x+5,46=11,26
0,4x=5,8 /0,4
x=14,5
Kg sera kosztuje 14,50 zł