A)Japonia: Struktura użytkowania ziemi (w %)
lasy:
łąki i pastwiska:
grunty orne i sady:
nieużytki:
b) podaj poprawna odpowiedz
- Zatrudnienie w rolnictwie: niskie/ wysokie
- Wielkosc poszczególnych gospodarst rolnych: mała/ duża
- wydajnosc rolnictwa: wysoka/ niska
- poziom mechanizacji: wysoki/ niski
- zużycie nawozów sztucznych: wysokie/ niskie
- sztuczne nawadnianie: rozpowszechnione/ słabo rozwinięte
- przeważający sposób gospodarowania: rolnictwo intensywne/ rolnictwo ekstensywne
c) wypisz cechy charakteryzujące przemysł przetwórczy Japonii (6 cech)

1

Odpowiedzi

2010-03-07T20:48:51+01:00
Nieużytki 18
ląki i pastwiska 70 %
gruty orne 12%
zatrudnienie w rolnictwie niskie
wielkosć gospodarstw niskie
poziom mechanizacj wysoki
sztuczne nawozy wysoki
sztuczne nawadnianie rozpowszechnione
rolnictwo intensywne
PRZEMYSŁ
przemysł wysokiej technologi
czołowy producent Energi elektrycznej na świecie
w japoni produkuje się 25 % samochodów
uprawia sie ryż i pszenicę
elektorowie atomowe
produkty przemysłowe
transport
15 2 15