Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-07T15:24:10+01:00

Niewiele wiadomo na temat zabudowy mieszkalnej z okresu monarchii wczesnopiastowskiej. Wykopaliska archeologiczne pozwalają poznać przede wszystkim budowle sakralne. Spośród tych o świeckim charakterze stosunkowo dobrze poznane są tzw. palatia - murowane rezydencje, w których zatrzymywał się władca objeżdżając swe ziemie. Prawdopodobnie początkowo spełniały one także funkcje sakralne, były bowiem połączone z kaplicami; dopiero w XII wieku wznoszono je osobno. Budowano je z kamieni polnych i narzutowych, niekiedy łącząc je zaprawą gipsową. Na początku X wieku zaczęto stosować zasady konstrukcji romańskich: łuk, przypory i wspierające sklepienie kolumny. Pozwalały one na wznoszenie większych budynków, niekiedy nawet piętrowych. Ściany palatiów pokryte były tynkiem, a miejscami zdobione mozaiką. Najlepiej zachowane pozostałości wczesnośredniowiecznego palatium odkryto na Ostrowie Lednickim pod Poznaniem.