1) Ile soi należy dodać do 350g wody aby otrzymany roztwór był 12,5 %
2)Ile wody zawiera 400g nasyconego roztworu, w którym rozpuszczalność wynosi 40 g
3) W jakiej objętości 0,5 molowego roztworu chlorku cynku (ZnCl2) znajduje się 6,8g tego związku


Proszę POMÓŻCIE!!!

2

Odpowiedzi

2010-03-07T14:34:02+01:00
Zadanie 1.

Rozpuszczalność procentowa oznacza ilość substancji rozpuszczonej w 100 gramach roztworu, co oznacza, że:

12,5%= 12,5 g. soli w 100 g. rozt.
100 g. rozt.- 12,5 g. soli= 87,5 g. H₂O

zgodnie z powyższym, założeniem:

12,5 g. → 87,5 g. H₂O
× g. → 350 g. H₂O

obliczamy równanie:

×= 12,5 ÷ 87,5 × 350
×= 50 g. soli

Odpowiedź:
Aby otrzymać roztwór 12,5 procentowy należy dodać 50 gram soli do 350 gramów wody.


Zadanie 2.

Rozpuszczalność wyraża ilość substancji rozpuszczonej w 100 gramach rozpuszczalnika, co oznacza, że:

40 g. substancji przypada na każde 100 g. H₂O

zgodnie z powyższym, założeniem obiczamy stężenie procentowe:

wg. wzoru Cp= m.s ÷ m.rozt. × 100 %

Cp= 40 ÷ 140 × 100%
Cp= 28,57%

znając stężenie procentowe obliczamy masę substancji rozpuszczonej i rozpuszczalnika:

m. substancji= 400 g. × 28,57% = 114,28 g.
m. H₂O= 400 g. - 114,28 g. = 285,72 g.

Odpowiedź:
W 400 gramach roztworu znajduje się 285,72 grama H₂O.


Zadanie 3.

Stężenie molowe oznacza ilość moli substancji rozpuszczonej w 1 dm³ roztworu, czyli:

1 dm³ → 0,5 mola ZnCl₂

obliczamy masę molową:

ZnCl₂= 65,39 + (2 × 35,45)= 136,3 g.

oliczamy masę ZnCl₂ w 1 dm³ roztworu:

1 mol ZnCl₂ → 136,3 g.
0,5 mola ZnCl₂ → 68,15 g.

w 1 dm³ roztworu znajduje się 68,15 g. ZnCl₂, czyli

1 dm³ → 68,15 g. ZnCl₂
× dm³ → 6,8 g. ZnCl₂

×= 1 dm³ ÷ 68,15 g. × 6,8 g.
×= 0,1 dm³.

Odpowiedź:
6,8 g. ZnCl₂ znajduje się w 0,1 dm³ roztworu.
1 5 1
2010-03-07T15:10:44+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Zad1
Z def. stęż. procent.
12,5g subst.------87,5g wody (100g roztworu-12,5g subst.)
xg subst.---------350g wody
x=12,5*350/87,5
x=50g subst.

Należy dodać 50 gram soli do 350 gramów wody.

Zad2
Z def. rozpuszczalności
40g subst.-----140g roztworu(100g wody+40g subst.)
xg subst.-------400g roztworu
x=114,3g subst.
400g roztworu - 114,3g subst. = 285,7g wody

Zawiera 285,7g wody

Zad3
mZnCl2=65u+2*35,5u=136u
1mol---136g
0,5mola---xg
x=0,5*135
x=68g
68g------1000cm3
6,8g------xcm3
x=100cm3
W 100cm3 0,5 molowego roztworu
1 5 1