1. Wysokość największej w Europie gotyckiej świątyni z cegieł wynosi 70m. Cegła, wraz z leżącą na niej zaprawą, ma wymiary 7cm*12,5cm*25cm i masę 4kg.
a). Cegły układane płasko (czyli tak, aby leżały na boku o wymiarach 12,5*25cm) tworzą, wraz z leżącą na nich zaprawą, warstwę. Z ilu takich warstw zbudowana jest wieża o wysokości 70m?
odp. (to wiem) 1000cegieł

b). Ile co najmniej cegieł trzeba ułożyć płasko, aby pokryć powierzchnię o polu 1m 2(kwadratowy) ?

c). Aby zbudować wieżę o wymiarach 1m*1m*70m, potrzeba ........ cegieł.

d). Ich łączna masa wynosi........

e). Taka wieża wywiera na grunt ciśnienie........

2. Dopasuj wartości do opisanych sytuacji.
a). Jacek stoi boso na plaży
b). Jacek stoi na łyżwach
c). Jacek stoi na nartach
1. 400Pa
2. 40000Pa
3. 40000000Pa

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-21T23:28:18+02:00
1m²=10000cm² pow.cegły P=25•12,5=312,5(cm²)
10000:312,5=32 tyle trzeba cegieł na 1m²

70m=7000cm 7000:7=1000 tyle warstw cegieł
czyli na wieżę potrzeba 1000•32=32000 sztuk cegieł

ich masa 32000•4=128000(kg)=128(T)

Boso 40000Pa
Lyżwy 40000000Pa
narty 400Pa
6 2 6