Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-07T15:22:28+01:00
Historia Polski w okresie po powstaniu listopadowym(1831-1846).
Po upadku powstania listopadowego i przegranej wojnie z Rosją, Królestwo Polskie praktycznie przestało istnieć. W pierwszym rzędzie zniesione zostały autonomia, konstytucja, sejm i wojsko polskie, zamknięto wyższe uczelnie i stowarzyszenia naukowe, zaś województwa zamieniono na gubernie. Pozostawiono jedynie język polski jako urzędowy i Radę Administracyjną, ściśle uzależniając ją od namiestnika cesarskiego, którym został feldam. Iwan Paskiewicz. Po wprowadzeniu rosyjskiego systemu walutowego, miar i wag, a następnie rosyjskiego kodeksu karnego, oraz likwidacji w 1831 r. granic celnych, nastąpiło faktycznie całkowite włączenie ziem byłego Królestwa Polskiego do Rosji.
Po powstaniu listopadowym we wszystkich trzech zaborach wystąpiły tendencje depolonizacyjne, szczególnie na terenach zaboru pruskiego. Prusy wtedy znacznie ograniczyły autonomię istniejącą dotąd w Wielkim Księstwie Poznańskim, które utworzone zostało na Kongresie Wiedeńskim pod protektoratem Prus