Zad.1 Obwód prostokata jest równy 80cm. Dwusieczna jednego z kątów dzieli jego obwód na dwie części różniące się o 20cm.Oblicz pole tego prostokąta.

Zad.2 Jeżeli długość i szerokość prostokata zwiększymy o 2 cm, to pole zwiększy sie o 20cm kwadratowych. Oblicz, o ile zwiększyłoby się pole tego prostokata, gdyby jego długośc i szerokość zwiększyć o 3 cm.

Proszę o przejżyste rozwiązanie :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-07T14:57:48+01:00
1.
b=a+10
2a+2b=80
a+b=40
a+a+10=40
2a=40-10=30
a=15
b=15+10=25
P=a*b=15*25=375cm² ------------- pole prostokąta
2.
(a+2)*(b+2)=(a*b)+20 cm
ab+2a+2b+4=ab+20
2a+2b=20-4
2(a+b)=16
a+b=8
a=5, b=3
(5+2)*(3+2)=(5*3)+20
7*5=15+20
35=35
(5+3)*(3+3)=(5*3)+X
8*6=15+x
x=48-15
x=33 ---------------------- o tyle by się zwiększyło

licze na naj!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pozdrawiam
sado;]