Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-21T20:00:12+02:00
Pierwsi filozofowie, nazywani ''jońskimi filozofami przyrody'' starali się przede wszystkim odkryć pierwotne tworzywo, substancję, z której zbudowany jest świat. Uważali, że musi istnieć jeden rodzaj materii, z którego wszystko jest utworzone. Tales z Miletu uważał, że jest nim woda, Heraklit z Efezu myślał, że to ogień. Twierdził również, żę wszystko na świecie jest zmienne i nietrwałe. Przeciwny pogląd głosił Parmenides, który uwaqżał, że wszystko co istnieje na świecie jest wieczne,a ciągłe zmieny widoczne w przyrodzie są złudzeniami.
Z czasem greccy myśliciele zaczęli skupiać się na człowieku i jego dylematach. Drogą tą poszedł Sokrates, który skupił się na sprawach etyki, moralności - dobra i zła, szczęścia i nieszczęscia, wiedzy i ignoracji.
2 4 2