Odpowiedzi

2011-07-16T19:18:03+02:00

renesans (odrodzenie) - epoka w kulturze europejskiej od XIV- XVI w. ,charakteryzuje się powrotem do kultury antycznej. Najważniejszy prąd to humanizm - prąd umysłowy i kulturalny w epoce odrodzenia stawiał człowieka w centrum zainteresowania.

twórcy :

- Erazm z Rotterdamu

- Tomasz Morus

-Michał Anoł

-Rafael

- Leonardo da Vinci

12 4 12
2011-07-16T19:46:31+02:00

Renesans, odrodzenie - okres w rozwoju kultury europejskiej od XIV w. do końca XVI w. Kolebką kultury odrodzenia są Włochy, gdzie osiągnęła ona zwłaszcza w sztuce najdoskonalszy kształt. Renesans był uwarunkowany procesami historycznymi, społecznymi i politycznymi, m.in. wielkimi odkryciami geograficznymi, wzrostem roli miast i mieszczaństwa, narodzinami kapitalizmu, kryzysem papiestwa, powstawaniem scentralizowanych państw narodowych. Cechowało go nasilenie tendencji humanistycznych i laickich.

8 4 8