Odpowiedzi

2016-12-05T14:23:47+01:00
1. Strajki i utrudniająca eksport polityka celna Niemiec) i niezaradni politycy u władzy (walki polityczne, brak większości parlamentarnej
2. Katastrofalna sytuacja gospodarcza (wzrastające bezrobocie, spadek produkcji przemysłowej, hiperinflacja opanowana dopiero za rządów A. Skrzyńskiego
3. Częste zmiany gabinetu - 13 rządów w ciągu 8 lat niepodległej Polski).
4. Wielu przeciwników miała rządząca prawica kojarzona z faszyzmem, nacjonalizmem i zabójstwem prezydenta Narutowicza w 1922 r. 
4 4 4