Budowa dużych, rozległych obiektów gospodarczych (mostów, autostrad) na terenach podmokłych wiąże się z wystąpieniem wielu niekorzystnych zamian w środowisku przyrodniczym. Zanieczyszczeniu ulegają woda, gleba i powietrze. Obniża się poziom wód gruntowych. To z kolei prowadzi do zmniejszenia różnorodności gatunkowej na danym obszarze i zmian klimatycznych. Schemat (w załączniku) przedstawia zakres tolerancji ekologicznej trzech gatunków zwierząt na zanieczyszczenia wód związkami organicznymi. Przeanalizuj schemat i odpowiedz na pytania:

a) Który z gatunków charakteryzuje się największym zakresem tolerancji ekologicznej na zanieczyszczenie wody?

b) Który z gatunków może być uznany za najlepszy gatunek wskaźnikowy czystości wody? UZASADNIJ ODPOWIEDŹ.

c) Podaj dwa przykłady organizmów zwierzęcych będących bioindykatorami wody (biologicznymi wskaźnikami czystości wody).

Dam najlepszą odpowiedź za PORZĄDNIE rozwiązane zadanie (WSZYSTKO co trzeba zrobić w powyższych trzech podpunktach). Bardzo proszę o pomoc.

3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-07T14:23:39+01:00
A) Gatunek A ponieważ ma największy zakres tolerancji w stosunku do zanieczyszczenia wody.

b)Z jednej strony według mnie może być to gatunek B który (jak widać na wykresie) żyje tylko w czystej, mało zanieczyszczonej wodzie więc jeśli będzie w wodzie to znaczy, że woda jest czysta. A z drugiej strony może to być gatunek C który żyje tylko w zanieczyszczonej wodzie więc jeśli pojawi się ten gatunek w wodzie to znaczy, że jest ona silnie zanieczyszczona ;)

c)Zwierzętami wskaźnikowymi zanieczyszczenia wody są gupik (pawie oczko) i pstrąg potokowy.
2010-03-07T14:27:42+01:00
A) uważam, że organizm 'c', ponieważ pomimo dużego zanieczyszczenia wody organizm żyje
b) uważam, że 'b' ponieważ wzrost zanieczyszczenia wody powoduje jego obumieranie
c)raki,Larwa jętki,
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T14:46:39+01:00
A) Gatunek A charakteryzuje sie najwieksza tolerancja na zanieczyszczenie wody - zmienia sie jego liczebnosc, ale wystepuje prawie w kazdym stezeniu zanieczyszczenia

b) najlepszym wskaznikiem bedzie gatunek B, jako, ze charakteryzuje sie najmniejsza tolerancja na zanieczyszczenie

c) organizmami wskaznikowymi moga byc - pstrag potokowy, rak szlachetny, pijawki, pajaki wodne, a nawet komary (ich larwy)
1 5 1