Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T14:15:42+01:00
N=10³⁰
pV=nRT równanie Clapeyrona
n=N/N₁
n-ilość moli
N₁=6,02×10²³ liczba Avogadry
n=10³⁰:6,02×10²³ =0,166×10⁷=166×10⁴
p=nRT/V
R=8,31J/K stała gazowa
p=[166×10⁴×8,31J/K ×200K]:1m³=275892×10⁴Pa=2,76×10⁹Pa
1 5 1