Odpowiedzi

2010-03-07T14:20:09+01:00
Ia =x+5
Ib=x
Ic=x+5+3=x+8

a+b+c=79
x+5+x+x+8=79
3x=79-8-5
3x=66
x=22

Ia =x+5=22+5=27
Ib=x=22
Ic=x+5+3=x+8=22+8=30

a+b+c=27+22+30=79

Odp.
W klasie Ia było 27 uczniów, w Ib 22, a w Ic 30 uczniów.
pozdrawiam:)
3 5 3
2010-03-07T14:21:02+01:00
Uczniowie klasy Ia - x+5
uczniowie klasy Ib - x
uczniowie klasy Ic - x+5+3=x+8

(x+5)+x+(x+8)=79
3x+13=79
3x=79-13
3x=66
x=22

Ia - 22+5=27
Ib - 22
Ic - 22+8=30
odp.: W klasie Ia jest 27 uczniów, w klasie Ib jest 22 uczniów, a w klasie Ic jest 30 uczniów :D
2 5 2
2010-03-07T14:22:46+01:00

x-ilość uczniow w klasie Ib -- 22
(x+5)-ilość uczniów w klasie Ia -- 22+5=27
(x+5+3)-ilość uczniów w klasie 1c -- 22+5+3=30

(x+5)+x+(x+5+3)=79 22+5+22+22+5+3=79
x+5+x+x+5+3=79
3x=79-5-5-3
3x=66 /:3
x=22

Odp.Klasa 1a liczy 27 uczniów,1b- 22 a 1c 30 uczniów.
1 4 1