Odpowiedzi

2016-08-28T22:10:09+02:00
1 .. A
2 .. D
3 .. B
4 .. A
5 .. B
6 .. D
7 .. A
8 .. D ... Mg + 2HCl ---> MgCl₂ + H₂
9
CaCl₂ -- chlorek wapnia
Cl - Ca - Cl

KNO₂ -- azotan(III) potasu
K - O - N = O

10
Fe₂S₃ ... metal - Fe(III) , reszta kwasowa S(II)
Al(NO₂)₃ ... metal - Al(III) , reszta kwasowa NO₂(I)

11 .. K₂SO₄ , CaSO₄
12
1-d
2-c
3-f
4-e
5-a

13
Al(OH)₃ + 3HCl ---> AlCl₃ + 3H₂O
3MgO + 2H₃PO₄ ---> Mg₃(PO₄)₂ + 3H₂O

14.
a) miał barwę niebieską
b) odczyn obojętny , pH= 7
c) Ca(OH)₂ + 2HNO₃ ---> Ca(NO₃)₂ + 2H₂O