Odpowiedzi

2010-03-07T14:34:21+01:00
A) kąt ASC=360°÷8=45°

b)AC=SC
c²=a²+b²
c²=2a²
5²=2a²
25=2a²
a≈3,5

c)P=ah/2
P=5×3,5/2
P=8,75
8P=70liczę na naj;);)
2010-03-07T18:10:41+01:00
A) 360: 8= 45
Odp: Kąt ASC jest równy 45 stopni.
b) ISCI= IACI
a²+a²=c²
2a²=5²
a²= 25 /:2
a= √12,5
a≈ 3,5
Odp: Wysokość równa się 3,5.
c) pole trójkąta
Pt =½ × ISBI×IACI
Pt=½ × 5 × 3,5
Pt= 8,75
pole ośmiokąta
Po = 8 × Pt
Po = 8 × 8,75
Po = 70
Odp: Pole ośmiokąta jest równe 70.