Odpowiedzi

2010-03-07T14:50:30+01:00
Wewnętrzne:
- Jest to demokracja szlachecka, czyli samowładztwo jednego stanu, czyli szlachty
- Ograniczanie władzy królewskiej przez szlachtę. Miało to różne formy np. nadawanie przywilejów.
- Dążenie królów z dynastii saskiej do zdobycia władzy absolutnej
- obojętność królów saskich na większość spraw państwowych
- mocne ograniczenie normalnego funkcjonowania innych stanów - mieszczan i chłopów
- zbyt późna reformacja państwa (chodzi o Sejm Wielki i Konstytucję 3 maja)
- przekupstwo posłów, była przekupywana gołota przez magnatów jak i bogata szlachta przez zaborców

Zewnętrzne:
- Wmieszanie się Państwa Polskiego w III wojnę północną
- Wielkie straty w gospodarce i w wojsku jeszcze z XVII wieku
- sejm niemy (Rosja gwarantem ustroju), układ w Poczdamie (wspólna polityka Rosji i Prus wobec Polski), traktat 3ech czarnych orłów (wspólna kandydatura na tron Polski Rosji, Niemiec i Austrii)
- Polska słaba militarnie

Pierwszy rozbiór Polski udał się, ponieważ Konfederacja Barska upadła, zaś państwa zaborcze bały się działań zbrojnych na tak wielkich terenach, jakie miała wtedy Polska. (Jak pisałam wcześniej) Te 3 państwa wiele wcześniej już planowały rozbiór Polski. Innym państwom było to obojętne.
14 4 14