A) Wypisz wszystkie liczby całkowite spełniające warunek |x| < 3.
........................................................
b) POdaj przykłady trzech liczb ujemnych i trzech liczb dodatnich spełniających warunek |x| > 7.
................................................

2

Odpowiedzi

2010-03-07T14:21:56+01:00
A)

-2
-1
0
1
2

b)

dodatnie: 8, 9, 10
ujemne: - 8,-9,-10
2010-03-07T14:22:39+01:00
A) x∈{-2;-1;0;1;2}

b) np. x∈{-17;-18,-30;34;3423;423}