Odpowiedzi

2010-03-07T14:26:02+01:00
1. Monarchia, której władca uważa kraj za osobistą własność
2. Monarchia uważana za własność dynastii
3. Kształtująca się monarchia stanowa
4. Demokracja szlachecka
5. Formy ustrojowe państw zaborczych
6. Rządy zwolenników Marszałka Piłsyckiego
7. Ustrój socjalistyczny
8. Republika demokracyjna
1 1 1