Odpowiedzi

2010-03-07T14:31:15+01:00
- Kanclerz - wysoki urzędnik państwowy pracujący w kancelarii króla,decydował o polityce zagranicznej państwa oraz o sprawach wewnętrznych państwa.
- Podskarbi - człowiek, który zajmował się skarbem władcy.
- Marszałek dworu- zarządzał dworem królewskim lub książęcym
- Starosta - urzędnik królewski
- Wojewoda - zarządzał dworem władcy
- Kasztelan - zarządca grodu (wcześniej komes)
2 2 2
2010-03-07T14:33:42+01:00
Kanclerz- urzędnik kierujący kancelarią monarchy, odpowiadał za politykę zagraniczną.
Podskarbi-sprawował pieczę nad skarbem i mennicą państwową,
Marszałek dworu- zarządzał dworem królewskim i książęcym.
Starosta-nadzorował w powiecie administrację skarbową, policyjną oraz sądy, stał na czele sądu grodzkiego, miał prawo miecza - tzn. egzekucji wszystkich wyroków sądowych na terenie powiatu.
Wojewoda-organ administracji rządowej w województwie i zwierzchnik zespolonej administracji rządowej na terenie województwa
Kasztelan-urzędnik lokalny w średniowiecznej Polsce. Zajmował się administracją gospodarczą (ściąganiem danin na rzecz panującego), obroną i sądownictwem na terenie kasztelanii. Podlegali mu chorąży, wojski, sędzia grodowy i włodarz.
4 4 4