Odpowiedzi

2009-10-21T20:02:07+02:00
Read - czytać
write-pisać
watch- oglądać
feel - czuć
walk- iść
run - biec
cut - ciąć
sweep - odkurzać
play - grać, bawić się
draw - rysować
help - pomagać
see - widzieć
make - robić
like - lubić
eat - jeść
drink - pić
sleep - spać
talk - mówić
break - łamać
catch - łapać
hear - słyszeć
learn - uczyc sie
seek - szukać
slide - slizgać się
2009-10-21T20:02:41+02:00
Read- czytać
party- bawić się
look- patrzeć
ring- dzwonić
see- widzieć
run- biegać
sell- sprzedawać
sit- siedzieć
stand- stać
win- wygrywać
drink- pić
eat- jeść
cut- ciąć
cost- kosztować
get- dostać
hurt- ranić
let- pozwalać
keep- trzymać
meet- spotykać
say- mówić
do- robić
fly- fruwać
give- dawać
catch- łapać
buy- kupować
swim- pływać
2009-10-21T21:22:13+02:00
1. be- być
2. break- złamać
3. burn- spalić
4. buy- kupić
5. can- umieć, potrafić
6. catch- złapać
7. choose- wybrać
8. do- robić
9. drink- pić
10. eat- jeść
11. feel- czuć
12. find- znaleźć
13. forget- zapomnieć
14. forgive- wybaczyć
15. go- iść
16. have- mieć
17. know- wiedzieć
18. make- zrobić
19. meet- sptotkać
20. run- biegać
21. say- powiedzieć
22. see- widzieć
23. sing- śpiewać
24. swim- pływać
25. write- czytać

masz przetłumaczone;)
to bardziej takie podstawowe czsowniki;)
1 2 1