1. Rozwój rolnictwa w dużym stopniu jest uzależniony od środowiska przyrodniczego. Wynotuj te elementy środowiska, które mają szczególne znaczenie dla rolnictwa w Polsce dokonując odpowiedniej ich kwalifikacji na korzystne i niekorzystne dla rozwoju rolnictwa.

2. Które krainy geograficzne Polski mają twoim zdaniem najkorzystniejsze warunki dla rozwoju rolnictwa a które najmniej?

3. Oceń warunki rozwoju rolnictwa w Polsce zależne od człowieka takie jak np.:
- wielkość gospodarstw rolnych
- wykorzystanie ciągników i innych maszyn rolniczych
-zużycie nawozów sztucznych
- poziom rozwoju przemysłu spożywczego
-jakość usług świadczonych na rzecz rolnictwa
- kwalifikacje rolników
- pomoc państwa dla rolników.
I trzeba je podzielić na strony dodatnie i ujemne...

Proszę o pomoc ;))

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T18:31:31+01:00
1.Korzystne przyrodnicze
ukształtowanie terenu (ponieważ 70% terytorium Polski to niziny)
klimat (umiarkowany sprzyja rolnictwu
okres wegetacji
jakość gleb
kąt padania promieni słonecznych
klimat lokalny
3.O wszystkim wybierz co ci sie przyda
Dużo małych gospodarstw
Zbyt słabe wyposarzenie techniczne rolników
konkurencja płodów rolnych i artykułów sporzywczych z innych krajow
Brak niskooprocentowanych kredytów dla rolników
zmiany w rolnictwie z restrukturyzacją tej gałęzi gospodarki
likwidacja państwowych gospodarstw rolnych przez agencje skarbu państwa
Zbyt słabe wykształcenie polskigo rolnika
Państwo wykupuje w skupach interwencyjnych nadwyzki gromadzi je i często eksportuje
Dotacje unijne
Rozdrobnienie pól


32 4 32