Odpowiedzi

2010-03-07T14:41:09+01:00
1 stycznia 2002r. z obiegu wycofane zostały waluty 12 krajów Unii Europejskiej - zostały zastąpione banknotami i monetami euro. Nowa waluta pojawiła się w dwunastu państwach Unii Europejskiej, które weszły w skład Unii Gospodarczej i Walutowej (EMU).

Celem wprowadzenia euro jest zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej gospodarki europejskiej. Ma temu sprzyjać przede wszystkim eliminacja ryzyka kursowego związanego z posługiwaniem się kilkoma walutami (w krajach "dwunastki" ryzyko kursowe znikło już na początku 1999 r., kiedy to ustalono sztywne kursy wymiany). Jedna waluta oznacza niższe koszty wymiany walut i operacji zabezpieczających.
1 5 1
2010-03-07T14:51:27+01:00
Twierdzenie Euro- pieniądz zjednoczonej Europy, oznacza że waluta euro czyli waluta Unii Europejskiej jest walutą która będzie panowała w Europie.
4 3 4