Tata odwiózł samochodem Anie do szkoły odległej o 2 km od domu .Drogę tę przebyli w ciągu 2min, potem tata pojecha l do pracy .Ten kolejny fragnent drogi równiez 2km-pokonał w czasie 4 minut.Oblicz prędkośc średnią samochodu na całej trasie

1

Odpowiedzi

2010-03-07T14:40:00+01:00
S1=2km=2000m
s2=2km=2000m
t1=2min=120s
t2=4min=240s
Vśr.=s1+s2/t1+t2
Vśr.=2000+2000/120+240
Vśr.=4000/360
Vśr.=11m/s
18 3 18