1.Wstaw w kratki takie jednomiany aby równość była prawdziwa
a)4x+12=.......*(x+3)
b)3x-12=.......*(x-4)
c)6xy + 3y do potęgi 2 =.......*(2x+y)
d)4xy-4y=.........*(x-1)
e)20x do potęgi 2 +10x =......*(2x+1)
f)ab-ac=.........*(b-c)
2.Wstaw w nawiasy odpowiednie sumy
a) 2a-4=2*.......
b)16x+8=8*......
c)-14a+21=7*......
d)32ado potęgi 2 b -16b=16b*..........
e)7xdo potęgi 4 -28xdo potegi3 =7x do potęgi 3 *..........
f)x(a-b)- y (a-b)=(a-b)*
g)a(x+y)-b(x+y)+c(x+y)=(x+y)*........
3.Przedstaw w postaci iloczynu ,
a)10a do potęgi2 +ab
b)xy-xy do potęgi 2
c)9a do potęgi 2 - 27 ab
d)4x do potęgi 3 -8xdo potęgi2 +12x=
e)10x do potęgi 2 y +15xdo potęgi 3 ydo potęgi2 - 20 x do potęgi 2 y do potęgi3
f)15xy do potęgi 3 - 6xydo potęgi 2 - 42 xy
Proszę jeszcze na dzis dam naj......

3

Odpowiedzi

2010-03-07T14:47:23+01:00
A)4x+12=4*(x+3)
b)3
c)3y
d)4y
e)10x
f)a

a)(a-2)
b)(2x+1)
c)(-2a+3)
d (2a do pot 2 -1_
e (7x-4)
f X-Y
g a-b+c


a 10a*a+ab
b 2x do pot 2-2xy*xy+xy do pot. 2
2010-03-07T14:55:09+01:00
1.Wstaw w kratki takie jednomiany aby równość była prawdziwa
a)4x+12=4*(x+3)
b)3x-12=3*(x-4)
c)6xy + 3y do potęgi 2 =3y*(2x+y)
d)4xy-4y=4y*(x-1)
e)20x do potęgi 2 +10x =10x*(2x+1)
f)ab-ac=a*(b-c)
2.Wstaw w nawiasy odpowiednie sumy
a) 2a-4=2*(a-2)
b)16x+8=8*(2x+1)
c)-14a+21=7*(-2a+3)
d)32ado potęgi 2 b -16b=16b*(2a²-1)
e)7xdo potęgi 4 -28xdo potegi3 =7x do potęgi 3 *(x-4)
f)x(a-b)- y (a-b)=(a-b)*(x-y)
g)a(x+y)-b(x+y)+c(x+y)=(x+y)*(a-b+c)
3.Przedstaw w postaci iloczynu ,
a)10a do potęgi2 +ab=a*(10a+b)
b)xy-xy do potęgi 2=xy*(1-y)
c)9a do potęgi 2 - 27 ab=9a*(a-3b)
d)4x do potęgi 3 -8xdo potęgi2 +12x=4x*(x²-2x+3)
e)10x do potęgi 2 y +15xdo potęgi 3 ydo potęgi2 - 20 x do potęgi 2 y do potęgi3=5x²y*(2+3xy-4y²)
f)15xy do potęgi 3 - 6xydo potęgi 2 - 42 xy =xy*(15y²-6y-42)
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T15:07:40+01:00
1.
a) 4
b) 3
c) 3y
d) 4y
e) 10x
f) a

2.
a) 2a-4=2*[a+(-2)]
b)16x+8=8*(2x+1)
c)-14a+21=7*(-2a+3)
d) 32a²b-16b= 16b*[2a²+(-1)]
e) 7x^4- 28x³=7x ³*[x+(-4)]
f) x(a-b)- y (a-b)=(a-b)*(x-y)
a(x+y)-b(x+y)+c(x+y)=(x+y)*(a-b+c)

3.
a) 10a²+ab = a(10a+b)
b)xy-xy²=xy(1-y)
c)9a² - 27 ab= 9a(a-3b)
d)4x³ -8x² +12x= 4x(x²-2x+3)
e)10x²y +15x³y² - 20x²y³= 5x²y(2+3xy-4y²)
f)15xy³ - 6xy² - 42 xy =3xy(5y²-2y-14)
4 5 4