How many people go to Notting Hill Carnival ?
Many people from the West Indies -Theyre islands near The USA -live in Notting Hill in London.Every year they organise a carnival on the last weekend of August.Aboute one million people go to the Carnival every year!Today is Carnival day!Rob and Vicki are watching the Carnival from Rob.s flat.They arent watching it from the street because there are a lot of people there.


Trzeba przetłumaczyc ;/

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-07T14:56:51+01:00
Jak dużo ludzi chodzi na karnawał Notting Hill?
Wielu ludzi z Zachodnich Indii - Są wyspami koło USA - życie w Notting Hill w Londynie. Każdego roku organizują karnawał w ostatni weeked sierpnia. Około miliona ludzi przychochodzi na ten karnawał każdego roku! Dzisiaj jest dzień karnawału! Rob i Vicki oglądają karnawał z mieszkania Roba. Nie oglądają tego z ulicy, ponieważ tam jest zbyt wielu ludzi.

1 5 1