Trzy tomy Opowieści z narnii mają razem 650 stron. Tom drugi ma 75 stron więcej od pierwszego, a tom tzreci 25 mniej od drugiego.

a) oblicz, ile stron ma każdy z tomów.


b) Oblicz, ile zasu potrzebuje Adam na przeczytanie każdego z tych trzech tomów, jeżeli w ciągu godziny czyta 25 stron tekstu .


3

Odpowiedzi

2010-03-07T14:46:08+01:00
X-ilość str tomu pierwszego
x + (x + 75) + (x + 75 - 25) = 650
3x + 125 = 650
3x = 525
x = 175 - ilość str pierwszego tomu
175 + 75 = 250 - ilość str drugiegi tomu
175 + 75 - 25 = 225 - ilość str tomu trzeciego

b) 175 : 25 = 7 godz
250 : 25 = 10 godz
225 : 25 = 9 godz
61 4 61
2010-03-07T14:51:30+01:00
A) x - liczba stron w pierwszym tomie
x + 75 - liczba stron w drugim tomie
(x + 75)- 25 - liczba sttron w trzecim tomie

x + x + 75 + (x+75) - 25 = 650
2x + 75 + x + 75 = 675
3x + 150 = 675
3x = 525
x = 175

pierwszy tom - 175 stron
drugi tom - 250 stron
trzeci tom - 225 stron

b) pierwszy tom: 175 : 25 = 7 godz.
drugi tom: 250 : 25 = 10 godz.
trzeci tom: 225 : 25 = 9 godz.
22 3 22
2010-03-07T16:39:01+01:00
3tomy = 650str
2tom = 1tom + 75str
3tom = 2tom - 25str
3tom = (1tom + 75str) - 25str

a)
x - liczba stron w 1 tomie
x + 75 - liczba stron w 2 tomie
(x + 75)- 25 - liczba stron w 3 tomie

x + x + 75 + (x+75) - 25 = 650 |+25
2x + 75 + x + 75 = 675
3x + 150 = 675 |-150
3x = 525 |:3
x = 175

1 tom - 175 str
2 tom - 175str + 75str = 250 str
3 tom - 250str - 25str = 225 str

b)
1 tom 175str

1godz - 25str
x -175str
x = 175str * 1 / 25str
x = 7 godz.

2 tom 250str

1godz - 25str
x - 250str
x = 250str * 1 / 25str
x = 10 godz

3 tom 225str
1godz - 25str
x - 225str
x=225str * 1/ 25str
x = 9 godz
14 3 14