Odpowiedzi

2010-03-07T15:05:26+01:00
Pisze pytania


1.Wódz wojny trojańskiej------Odys O
2.Jedna z gier w którą grali w starożytności -------kości Ś
3.Połów w celach handlowych ----rybołówstwo W
4.Nazwa utworu homera ------Iliada I
5.Utwór lub sztuka teatralna kończący się porażką lub śmiercią ----tragedia E
6.Wykfalikowany rzemieślnik pracujący pod kierunkiem maistra---czeladnik C
7.Sposób liczenia lat,którego punktem wyjścia jest ważne wydarzenie --era E
8.W dawnych miastach główny plac w centrum miasta----rynek N
9.walczący niewolnik ---------gladiator I
10.zbiór pszepisów prawnych ----kodeks E
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T15:20:17+01:00
1 ROKOKO
2 STAROŻYTNOŚĆ
3 NEWTON
4 REALIZM
5 EMPIRYZM
4 RACJONALIZM
5 KARTEZJUSZ
6 IGNACY
7 UTYLITARYZM
8 COLLEGIUM NOBILIUM
1 jeden z stylów w oświeceniu.Charakteryzował się lekkością,delikatnością i asymetrią.
2 Na tej epoce odwzorowywał się klasycyzm
3 Wybitny filozof , matematyk i astronom .Zbudował teleskop zwierciadlany.
4 Kierunek dominujący w sztuce, polegał na odwzorowaniu rzeczywistości
5 Przekonanie że świat można poznać za pomocą doświadczenia.
Przekonanie że świat można poznać za pomocą rozumu
6 Polski twórca bajek(ptaszki w klatce),satyry ,poematów.
7 Miarą wartości człowieka oraz dzieł artystycznych była ich użyteczność dla społeczeństwa.
8 Nowoczesna szkoła dla dzieci
1 2 1