Tekst I
Beata Obertyńska
Czerwiec
Balkon,stół,porcelana zielonawo - biała...
Za dziesięć pół do czwartej...to jeszcze za wcześnie!
Jakaś uparta mucha w ciszę się wplątała
I bzyczy nad koszykiem , gdzie się szklą czereśnie.

Dno każdej filiżanki niebieskie odnieba
I łyżeczka po brzegi pełna zieloności...
Jeszcze róże w krysztale poukładać trzeba .
Te zwykłe w moją stronę, tamte w stronę gości.

Dobrze.Wszystko gotowe .Już nadejdą wkrótce...
Trzeba jakoś zapełnić te chwile niczyje-
I przestać ustawicznie* spoglądać ku furce...
Każdy się musi spóźniać.Cicho! Czwarta bije!
*ustawicznie - ciagle, stale

1.Kto ma odwiedzić osobę mówiącą?
A.Starzy przyjaciele.
B.Osoby z rodziny.
C.Dobrzy znajomi.
D.Nie wiadomo.
2. Gdzie osoba mówiąca czeka na gości?
A.W pokoju.
B.Na balkonie.
C.Przy czreśni.
D.Przy furtce.
3.Czereśnie podano
A.w porcelanowym naczyniu.
B.w kryształowym pucharku.
C.w koszyku.
D.w filiżance.
4.Odliczanie minut do przyjścia gości świadczy o
A.niecierpliwości
B.obojętności.
C.neichęci.
D.złości
5.Ciszę panującą w przyrodzie podkreśla
A.bzyczenie natrętnej muchy.
B.zielonawo- biały kolor porcelany.
C.niezwykła łyżeczka pełna zieloności.
D.odgłos zegara wybijającego czwartą.
6.O przywiązaniu przez osobę mówiącą dużej wagi do szczegółow świadczy to , ze
A.ciągle spogląda na furtkę.
B.odpowiednio układa kwiaty.
C.słyszy ciche bicie zegara.
D. usprawiedliwia spóźnienie.
7.Sformułowanie :"Jakaś uparta mucha w ciszę się wplątała"to
A.epitet.
B.porównanie.
C.przenośnia.
D.wyraz dźwiękonaśladowczy.
8.Które powiedzenie określa czas w sposób podobny jak użyte w wierszu sformułowanie:Trzeba zapełnić te chwile niczyje.?
A.Czas to pieniądz.
B.Czas leczy rany.
C.Szczęśliwi czasu nie liczą
D.Czekający czas się dłuży.
9.Oznaczony gwiazdką przypis został umieszczony pod wierszem w celu
A.odesłania czytelnika do innego źródła.
B.wyjaśnienia pisowni użytego w tekście wyrazu.
C. podania znaczenia uzytego w tekście wyrazu.
D.rozszerzania informacji o opisanej sytuacji.
10.Wskaż szereg, w którym wyrazy zapsiane są w porządku alfabetycznym.
A.stół,porcelana,filiżanka,róże.
B.filiżanka,porcelana,róże,stół.
C.filizanka,porcelana,stół,róże
D.stół,róze,filizanka,porcelana
11.którym wyrazem nie można zastąpić wyrazu ustawicznie?
A.Niesystematycznie.
B.Nieustannie.
c.Ciągle.
D.Stale

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T15:42:53+01:00
1.D
2.A
3.A
4.D
5.D
6.D
7.C
8.D
9.D
10.B
11.C

Myślę , że jest to dobrze :)
4 1 4