1. Wyjaśnij w 3 zdaniach co to jest:

a) Urbanizacja
b) Rewolucja Przemysłowa
c) Uwłaszczenie

2. Omów w ok.12 zdaniach sytuację Michała Drzemały, dzieci we Wrześni, sytuację w zaborze pruskim, austriackim i rosyjskim.

Dam N.A.J.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T15:02:55+01:00
Urbanizacja - proces koncentracji ludności
Rewolucja przemysłowa – proces zmian społecznych, ekonomicznych i politycznych, który został zapoczątkowany na przełomie XVIII i XIX wieku
Uwłaszczenie - przekazanie osobie prawnej bądź fizycznej prawa własności względem mienia skarbu państwa, komunalnego lub spółdzielczego.