Zad.1
Na wykonanie szkieletu prostopadloscianu zuzyto 52dm drutu.Oblicz wysokosc tego prostopadloscianu , jezeli krewedzie jego podstawy maja dlugosc 34 cm i 51 cm.
Zad.2
Na wykonanie szkieletu prostopadloscianu zuzyto 15,2 m drutu.Oblicz wysokosc tego prostopadloscianu ,jezeli krawedzie jego podstawy maja dlugosc 8 dm i 130cm.
Zad.3
Oblicz pole powierzchni prostopadloscianu o wymiarach 7 cm ,9 cm i 12 cm.
Zad.4
Oblicz pole powierzchni prostopadloscianu o wymiarach 200mm,9dm,100cm.
Zad.5
Koszt pomalowania jednego m² powierzchni prostopadloscianu wynosi 3 zł.Oblicz koszt pomalowania scian prostopadloscianu o wymiarach 3m,5m,8m.


Bardzo prosze aby odpowiedzi byly ze wyszystkimi mozliwymi obliczeniami..
Prosze o odpowiedz z gory thx :)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T15:25:17+01:00
Zad 1.
rozwiązanie w cm :

34cm × 4 = 136cm
51cm × 4 = 204cm
204cm + 136cm = 340cm
340cm=34dm
52dm-34dm=18dm
18dm = 180cm
180cm : 4 = 45cm
Odp. Wysokość wynosi 45 cm.

rozwiązanie w dm :

34cm × 4 = 136cm
51cm × 4 = 204cm
204cm + 136cm = 340cm
340cm=34dm
52dm-34dm=18dm
18dm : 4 = 4,5dm
Odp.Wysokośc wynosi 4,5dm

Zadanie 2

15,2m = 1520cm
8dm = 80cm

130cm × 4 = 520cm
80cm × 4 = 320cm
520cm + 320cm = 840cm
1520cm - 840cm = 680cm
680cm : 4 = 170cm

Odp. Wysokość wynosi 170cm.

zadanie 3
a=7cm
b=9cm
c=12cm
P=2ab + 2bc + 2ac
P=2×7cm×9cm + 2 × 9cm × 12cm + 2 × 7cm × 12cm
P=126cm² + 216cm² + 168cm²
P=510cm²

Odp. Pole prostopadłościanu wynosi 510cm².

Zadanie 4

a=200mm=2cm
b=9dm=90cm
c=100cm

P=2ab + 2bc + 2ac
P=2×2cm×90cm + 2×90cm×100cm + 2×2cm×100cm
P=360cm² + 18000cm² + 400cm²
P=18760cm²

Odp. Pole wynosi 18760cm²

Zadanie 5

a=3m
b=5m
c=8m

P=2ab + 2bc + 2ac
P=2×3m×5m + 2×5m×8m + 2×3m×8m
P=30m² + 80m² + 48m²
P=158m²

158m² × 3zł = 474zł

Odp. Koszt pomalowania wynosi 474zł.2010-03-07T15:30:26+01:00
Zad1
52dm=520cm
[520-(4*34 +4*51)]:4=[520-340]:4=180:4=45 cm
H=45 cm

zad2
8dm=0,8m
130cm=1,3m
[15,2-(4*0,8)+(4*1,3)]:4=[15,2-8,4]:4=6,8:4=1,7m
H=1,7m

zad3
a=7 b=9 h=12
Pp=2ab+2(a+b)*h
Pp=2*7*9+2(7+9)*12
Pp=126+384
Pp=510 cm²

zad4
a=200mm=20cm=2dm
b=9 dm
h=100cm=10dm

Pp=2ab+2(a+b)*h
Pp=2*2*9+2(2+9)*10
Pp=36+220
Pp=256 dm²

zad5
1m²=3zł
pow ścian=2*3*8+2*5*8
pow. ścian=48+80
pow. ścian=128 m²

128m²*3zł=384 zł