1.Podaj skutki utworzenia słowińskiego parku narodowego
2.Podaj przyczyny konieczności ochrony środowiska
3.Podaj Skutki mierzei zalewów i jezior przybrzeżnych
4.Podaj przyczyny przybrzeżnych prądów płynących z zachodu na wschód

1

Odpowiedzi

2010-03-07T15:49:49+01:00
1. Słowiński Park Narodowy, utworzony w 1967 roku rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 września 1966 r. (które weszło w życie 1 lipca 1967 r. - Dz. U. z dnia 8 października 1966 r.). Jeden z 23 parków narodowych w Polsce.

2. Sposoby ochrony środowiska:

-racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
-przeciwdziałanie zanieczyszczeniom,
-utrzymywanie i przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego.
-ecykling

Obowiązek ochrony środowiska reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami).

3.tutaj jest chyba coś źle.. mierzei - nie wiem o co chodzi ;P