Mam z tego zdania poniżej wyodrębnić środki stylistyczne :

Pozostałe izby w tym skrzydle, zajmowała królowa wojen. Dalej byłu pokoje dwórek, a w skrzydle zachodnim 0 królewskie.

pozostałe - i tu trzeba napisać czy to : rzeczownik/ czasownik czy coś tam innego, jaka to liczba np. pojedyńcza, i rodzaj.
i tak z każdym wyrazem

dzięki ;)

1

Odpowiedzi

2010-03-08T11:10:55+01:00
Pozostałe - przymiotnik, l.mnoga, r.niemęskoosobowy, Biernik
izby - rzeczownik, l.mnoga, r.niemęskoosobowy, Biernik
w - przyimek, nieodmienna część mowy
tym - zaimek wskazujący, l. poj, r. nijaki, Miejscownik
skrzydle, rzeczownik, l. poj, r. nijaki, Miejscownik
zajmowała - czasownik, l. pojed, r. żeński, strona czynna, tryb oznajmujący, czas przeszły, os.3
królowa - rzeczownik, r, żeński, l. poj, Mianownik
wojen. - rzeczownik, r, niemęskoosobowy, l. mnoga, dopełniacz
Dalej - przysłówek, nieodmienna część mowy
były - czasownik, l.mn, czas przeszły, strona czynna, tryb oznajmujący, r.niemęskoosobowy, osoba 3
pokoje - rzeczownik, l.mnoga, Mianownik, rodzaj niemęskoosobowy
dwórek, - rzeczownik, l.mnoga, Dopełniacz, rodzaj niemęskoosobowy
a - spójnik, nieodmienna część mowy
w - przyimek, nieodmienna część mowy
skrzydle - rzeczownik, l.poj, Miejscownik, rodzaj nijaki
zachodnim - przymiotnik, l.poj, Miejscownik, r.nijaki
0
królewskie. - rzeczownik, l.mnoga, Mianownik, r.niemęskoosobowy