1. Zad .
Pierwszym okresem prahistorycznym był ................. , nazywany także epoką kamienia łupanego Pojawił się wówczas człowiek Rozumny-..................... .
Pierwsi ludzie prowadzili ........................ tryb życia . W poszukiwaniu pożywienia przemierzali tereny dzisiejszej .................... .Z czasem nauczyli się ........................ na mniejsze i większe zwierzęta . Ponadto opanowanie umiejętności rozpalania .................... dodawało praludziom szansę na przeżycie w niespodziewanych warunkach klimatycznych.

2. Zad.
Wymień trzy najważniejsze -Twoim zdaniem - osiągnięcia praludzi. Uzasadnij swój wybór.
1.
2.
3.

3. zad.
Wypisz obok każdej daty w odpowiednie rubryki tabeli wiek oraz nazwę epoki historycznej.

DATA WIEK EPOKA
1. 476r. p.n.e . .................... ............................
2. 49r. p.n.e. .................... ............................
3. 511r. ..................... ............................
4. 966r. ..................... .............................
5. 1753r. .................... .............................
6. 2001r ..................... .............................
7. 1648r. ...................... .............................
8.1815r. ....................... ...............................

1

Odpowiedzi

2015-08-20T04:39:01+02:00
Zad 1.
Kolejno:
->>> paleolit
->>> homo sapiens
->>> koczowniczy
->>> Afryki
->>> polować 
->>> ognia

Zad 2.
1. Umiejętność samodzielnego rozniecania ognia - ogień odstraszał dzikie zwierzęta i chronił przed chłodem

2. Wytwarzanie broni i narzędzi - ułatwiały m.in. zdobycie pokarmu

3. Liczne malowidła naskalne np. w jaskini Lascaux i w Altamirze - świadczą o tym, że już praludzie interesowali się kulturą i sztuką

Zad 3.
 DATA                        WIEK                        EPOKA 
1. 476 r. p.n.e           V w.p.n.e              STAROŻYTNOŚĆ         
2. 49 r. p.n.e.            I w.p.n.e               STAROŻYTNOŚĆ   
3. 511 r.                     VI w.                   ŚREDNIOWIECZE
4. 966 r.                      X w.                   ŚREDNIOWIECZE 
5. 1753 r.                   XVIII w.                NOWOŻYTNOŚĆ 
6. 2001 r.                   XXI w.                  CZASY NAJNOWSZE
7. 1648 r.                   XVII w.                 NOWOŻYTNOŚĆ
8. 1815 r.                    XIX w.                  NOWOŻYTNOŚĆ 
7 4 7