Przetłumaczcie mi na polski.
Tylko nie z internetu!

The Vikings were Scandinavians from Norway, Sweden and Denmark. They were strong and tall, with fair hair and blue eyes. The word Viking means pirate, and the Vikings sailed to Britain over 1,200 years ago to steal gold, silver and land. They had fantastic ships which carried up to 200 people! On 1 November 866, Vikings came to Jorvik and lived there with their families.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T14:58:09+01:00
Wikingowie byli Skandynawowie z Norwegii, Szwecji i Danii. Byli silni i wysoki, o jasnych włosach i niebieskich oczach. Viking słowo oznacza piratem i Wikingowie popłynął do Wielkiej Brytanii ponad 1200 lat temu do kradzieży złota, srebra i grunty. Mieli fantastyczną statków, które przeprowadza się do 200 osób! W dniu 1 listopada 866, Wikingowie przybyli do Jorvik mieszkał tam z rodziną.