Przetłumaczcie mi na polski.
Tylko nie z internetu!

The Vikings were Scandinavians from Norway, Sweden and Denmark. They were strong and tall, with fair hair and blue eyes. The word Viking means pirate, and the Vikings sailed to Britain over 1,200 years ago to steal gold, silver and land. They had fantastic ships which carried up to 200 people! On 1 November 866, Vikings came to Jorvik and lived there with their families.

3

Odpowiedzi

2010-03-07T14:57:09+01:00
Wikingowie byli Skandynawowie z Norwegii, Szwecji i Danii. Byli silni i wysoki, o jasnych włosach i niebieskich oczach. Viking słowo oznacza piratem i Wikingowie popłynął do Wielkiej Brytanii ponad 1200 lat temu do kradzieży złota, srebra i grunty. Mieli fantastyczną statków, które przeprowadza się do 200 osób! W dniu 1 listopada 866, Wikingowie Came to Jorvik mieszkał tam z rodziną.
  • Użytkownik Zadane
2010-03-07T14:59:15+01:00
Wikingowie to Skandynawowie, pochodzący z Norwegii, Szwecji i Danii. Byli silni i wysocy, o jasnych włosach i niebieskich oczach. Słowo viking oznacza pirat. Wikingowie dopłynęli do Wielkiej Brytanii 1200 lat temu by ukraść złoto, srebro i grunty. Mieli fantastyczne statki, na których mogło się pomieścić do 200 osób!
1 listopada 886 roku Wikingowie przybyli do Jorvik i zamieszkali tam razem ze swoją rodziną.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T15:01:54+01:00
Wikingowie byli Skandynawami z Norwegii, Szwecji i Danii. Byli silni i wysocy, mieli jasne włosy i niebieskie oczy. Słowo 'wiking' oznacza/ma na myśli pirata. Wikingowie żeglowali do Wielkiej Brytanii ponad 1,200 lat temu, aby ukraść złoto, srebro i ziemię. Mieli fantastyczne statki, które mogły przewieść 200 ludzi. 1 listopada 866 Wikingowie przybyli do Jorvik i mieszkali tam ze swoimi rodzinami.

Myślę, że pomogłam ;)