Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T14:57:37+01:00
# Julia Capuletti - córka Capulettich
# Romeo Montecchi - syn Montecchich
# Marta - opiekunka i powiernica Julii
# Montecchi i Capuletti - głowy dwóch z
# Montecchi i Capuletti - głowy dwóch zwaśnionych rodów
# Pani Montecchi - małżonka MontecchiegoPani Capuletti - małżonka CapulettiegoCapuletti II - stryjeczny brat CapulettiegoMerkucjo - krewny księcia, przyjaciel Romea
# Benvolio - synowiec Montecchiego, przyjaciel RomeaTybalt - krewny Pani Capuletti
Abraham - sługa Montecchiego