1. W o,1 molowym roztworze kwasu azotowego (CH₃COOH) stopień dysocjacji wynosi 1,3 % .Oblicz stężenie kationów wodoru.


2.Oblicz pH roztworów których stężenie jonów wodorotlenkowych 10-¹⁴ i 10-⁹ mol/dm³.Określ odczyn roztworów.

Proszę o dane, szukane , wzór i obliczenia;)

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T17:28:42+01:00
Zadanie 1.
Dane: Szukane:
α= 1,3% [H⁺]= ?
Nw= 0,1 mol

α= Nz ÷ Nw
Nz= [H⁺]

[H⁺]= α × Nw
[H⁺]= 1,3 % × 0,1 mol
[H⁺]= 0,0013 mola
[H⁺]= 1,3 × 10⁻³

Nw= ilość substancji wprowadzonej
Nz= ilość substancji zdysocjowanej
α= stopień dysocjacji
[H⁺]= stężenie jonów wodorowych

Zadanie 2.
Wzór: pOH= -log[OH⁻]
[OH⁻]= 10^(⁻pOH)


Dane: Szukane:
[OH⁻]= 10⁻¹⁴ pH= ?
pH + pOH = 14


pOH= -log^(10⁻¹⁴)
10⁻¹⁴= 10^(⁻pOH)
pOH= 14

pH + 14 = 14
pH = 14 - 14
pH = 0

Odpowiedź: odczyn kwasowy np. 1 molowy kwas solny.


Dane: Szukane:
[OH⁻]= 10⁻⁹ pH= ?
pOH= -log^(10⁻⁹)
10⁻⁹= 10^(⁻pOH)
pOH= 9

pH + 9 = 14
pH = 14 - 9
pH = 5

Odpowiedź: odczyn kwasowy np. kawa.
2010-03-07T17:43:41+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1.
Cm=0,1mol/dm³
α=0,013
[H⁺]=Cm*α
[H⁺]=0,1*0,013
[H⁺]=1,3*10⁻³mol/dm³

2.
[OH⁻]=10⁻¹⁴mol/dm³
pOH=-log[OH⁻]
pOH=-log10⁻¹⁴
pOH=14
pH + pOH = 14
pH= 0--------odczyn kwasowy

[OH⁻]=10⁻⁹mol/dm³
pOH=-log[OH⁻]
pOH=-log10⁻⁹
pOH=9
pH + pOH = 14
pH = 5--------odczyn kwasowy
2010-03-07T21:41:55+01:00
1. Cm=0,1mol/dm³
α=1,3% = 0,013
[H+] = Cm*α
[H+] = 0,1*0,013
[H+] = 1,3*10⁻³mol/dm³

2. [OH-]=10^-14 mol/dm³
pOH=-log[OH-]
pOH=-log10^-14
pOH=14
pH + 14 = 14
pH = 14 - 14
pH = 0
odczyn kwasowy

[OH-]=10^-9 mol/dm³
pOH=-log[OH-]
pOH=-log^-9
pOH=9
pH + 14 = 14
pH = 14 - 9
pH = 5
odczyn kwasowy