Przekstałć podane wypowiedzenia na zdania o konstrukcji biernej tak,aby uniknac dwuznacznosci.:
1-Zarząd firmy powołał zespół specjalistow.
2-Bazar zastąpił stadion.
3-Działania władz wywołały protesty mieszkańców
4-Hieny zjadły lwy.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-21T20:03:49+02:00
1. Specjaliści zostali powołani przez zarząd firmy.
2. Stadion został zastapiony bazarem.
3. Protesty mieszkańców zostały wywołane przez działania władz.
4. Lwy zostały zjedzone przez hieny.
2009-10-21T20:04:44+02:00
1. Zespół specjalistów został powołany do firmy.
2. Bazarem zastąpiono stadion.
3. Władze wywołały proces mieszkańców.
4. Lwy zostały zjedzone przez hieny .

2009-10-21T20:06:07+02:00
1. Zespół specjalistów został powołany przez zarząd firmy.
2. Stadion został zastąpiony przez bazar.
3. Mieszkańcy wywołali protest przez działania władz.
4. Lwy zostały zjedzone przez hieny.