Odpowiedzi

2010-03-07T15:11:28+01:00
1.
promień okręgu wpisanego w kwadrat jest dwa razy mniejszy od jego boku, więc:
6cm:2 = 3cm

2.
jest 6 osi symetrii.
osiami są: dwusieczne przeciwległych kątów oraz symetralne przeciwległych boków
przeciwległych boków są trzy pary (6:2), czyli już mamy 3 osie
przy kątach tak samo, więc 3+3=6 :)


3.
liczymy ze wzoru: 180°-(360°:n), gdzie n to liczba boków
180°-360°:8 = 180°-45° = 135°
3 5 3
2010-03-07T15:11:45+01:00
1.6cm:2 = 3cm

2.Jedna możliwość – dwie pary wierzchołków, z których jeden jest obrazem drugiego, a pozostałe dwa wierzchołki (przeciwległe) są punktami stałymi symetrii.
Druga możliwość – trzy pary wierzchołków, z których jeden jest obrazem drugiego.
n = 6
• Liczba osi symetrii 6
• Osiami symetrii są: (analogicznie jak w kwadracie)
Wnioski (uogólnienia)
• W wielokątach foremnych o nieparzystej liczbie boków, symetralne kolejnych boków pokrywają się z prostymi zawierającymi dwusieczne kątów wewnętrznych, naprzeciwległych.
•W wielokątach foremnych o parzystej liczbie boków, symetralne boków równoległych oraz dwusieczne kątów pokrywają się z osiami symetrii.
•Osiami symetrii wielokątów foremnych są symetralne wszystkich boków i proste zawierające dwusieczne kątów wewnętrznych, naprzeciwległych.
•W wielokątach foremnych wszystkie symetralne boków i dwusieczne kątów przecinają się w jednym i tym samym punkcie, który jest jednocześnie środkiem okręgu opisanego i środkiem okręgu wpisanego. Zatem na każdy wielokąt foremny można opisać okrąg i w każdy wielokąt foremny można wpisać okrąg.


3.Każdy jego kąt wewnętrzny ma miarę 2/3π=120•
2 5 2
2010-03-07T15:20:40+01:00
1. 6 : 2 = 3cm
Odp. Promień okręgu wynosi 3cm, bo promień jest 2 razy mniejszy od boku kwadratu czyli 6cm
2. Jest 6 osi symetrii
3. Wzór: 180°- (360°: n)
n - liczba boków
180°- (360°: 6) = 180°- 60° = 120°

Mam nadzieje, że pomogłem. Pozdrawiam
2 5 2