Na rysunku ( jest w załączniku ) przedstawiony jest graniastosłup prawidłowy czworokątny (sześcian) , z którego wycięto prostopadłościan . Oblicz pole powierzchni całkowitej otrzymanej w ten sposób bryły :)

podpowiedź :)
górna podstawa prostopadłościanu nie znajdzie się w bryle :)

proszę o szybką i oczywiście dobrą odpowiedź :):):)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T19:20:32+01:00
Obliczmy pole graniastosłupa
A=40
B=60
Pc=2Pp+Pb
Pp=A²
Pb=40²
Pp=1600

Pb=4×(A×B)
Pb=4×(40×60)
Pb=9600

Pc=2×1600+9600
Pc=12800

Obliczmy pole prostopadłościanu

a=10
b=20
h=30

Pc=2Pp+Pb

Pp=a×b
Pp=10×20
Pp=200

Pb=2×(30×20)+2×(10×30)
Pb=1200+600
Pb=1800

Pc=2×200+1800
Pc=2200

P prostopadłościanu bez górnej podstawy = 200+1800 =2000

12800 -2000=10800 pole otrzymanej bryły po wycieciu prostopadłościanu
3 3 3