Odpowiedzi

2010-03-07T15:02:00+01:00
Wzór na przyspieszenie w ruchu jednostajnie przyspieszonym to

Vk - V0
a = ---------------------
t

gdzie:
a - przyspieszenie
Vk - prędkość końcowa
V0 - prędkość początkowa
t - czas

Ponieważ saneczkarka ruszała, więc jej prędkość początkowa była równa V0 = 0 m/s. Dlatego nasz wzór można uprościć do
postaci

a = Vk / t

Stąd wyliczymy przyspieszenie:

Vk = 20 m/s
t = 10 s

a = 2 m/s²

Mamy więc przyspieszenie. W zadaniu mamy do wyliczenia dwie prędkości końcowe. Aby je wyliczyć, trzeba powyższy wzór przekształcić, tzn.:

a = Vk / t / * t

Vk = a * t

1) w końcu 3 sekundy, czyli po 3 sekundach, czyli

a = 2 m/s²
t = 3 s

Vk = 6 m/s

2) na początku 5 sekundy, czyli po 4 sekundach, czyli

a = 2 m/s²
t = 4 s

Vk = 8 m/s
1 5 1
2010-03-07T15:08:29+01:00
V=20m/s
t=10s
a=?
a=v/t
a=20m/s : 10s= 2m/s²
odp a=2m/s²
Na początku 3s
v=20m/s
t=3s
a=?
a=20m/s : 3s ≈ 6,6m/s²
odpa ≈6,6m/s²
Na początku 5s
t=5s
v=20m/s
a=20m/s : 5s= 4m/s²
osp a= 4m/s²
2 4 2