1.Do pierwotnego uzwojenia transformatora dopływa z elektrowni prąd o natężeniu 100A. Jakie jest natężenie prądu w uzwojeniu wtórnym transformatora, jeżeli napięcie na tym uzwojeniu wynosi 22 000V a napięcie na uzwojeniu pierwotnym 2 200V?

2. Pierwotne uzwojenie trasformatora zawiera 1 000 zwojów, a wtórne 10 000 zwojów. Do uzwojenia pierwotnego dołączono prąd o natężeniu 100A. Jakie napięcie i natężenie prądu panuje w uzwojeniu wtórnym, jeżeli na uzwojeniu pierwotnym napięcie wynosi 5 000V?

Pilnie potrzebuję, bo to na jutro i proszę o całe rozwiązanie:)

2

Odpowiedzi

2010-03-07T15:11:45+01:00
Dane:
Ip = 100A
Uw = 22000V
Up = 2200V
Iw = ?

Up x Ip = Uw x Iw
2200V x 100A = 22000V x Iw
220000V x A = 22000V x Iw
Iw = 10A
Odp. Natężenie w uzwojeniu wtórnym wynosi 10A.

Dane:
np = 1000
nw = 10000
Ip = 100A
Up = 5000V
Iw = ?
Uw = ?

Ip/Iw = nw/np
100A/Iw = 10000/1000
10000Iw = 100000 : 10000
Iw = 10A

Uw/Up = nw/np
Uw/5000V = 10000/1000
1000Uw = 50000000V :1000
Uw = 50000V
Odp. Napięcie w uzwojeniu wtórnym wynosi 50000V, a natężenie 10A.
14 3 14
2010-03-07T15:39:34+01:00
1.Do pierwotnego uzwojenia transformatora dopływa z elektrowni prąd o natężeniu 100A. Jakie jest natężenie prądu w uzwojeniu wtórnym transformatora, jeżeli napięcie na tym uzwojeniu wynosi 22 000V a napięcie na uzwojeniu pierwotnym 2 200V?
Ip=100A
Iw=?
Uw=22000V
Up=2200V
Up*Ip=Uw*Iw
Iw=Up*Ip/Uw
Iw=2200V*100A/22000V
Iw=220000A/22000=10A
Odp:Iw=10A

2. Pierwotne uzwojenie trasformatora zawiera 1 000 zwojów, a wtórne 10 000 zwojów. Do uzwojenia pierwotnego dołączono prąd o natężeniu 100A. Jakie napięcie i natężenie prądu panuje w uzwojeniu wtórnym, jeżeli na uzwojeniu pierwotnym napięcie wynosi 5 000V?
np=1000
nw=10000
Ip=100A
Up=5000V
Iw=?
Uw=?
nw/np=Uw/Up
nw*Up=np*Uw
Uw=nw*Up/np
Uw=10000*5000/1000
Uw=50000000/1000=50000V
Pp=Up*Ip
Pp=5000V*100A=500000W
Pp=Pw
Pw=Iw*Uw
Iw=Pw/Uw
Iw=500000/50000=10A
Odp.Iw=10A Uw=50000V
6 4 6