Odpowiedzi

2010-03-07T15:05:02+01:00
-charakter manifestu światopoglądowego (braterstwo, zjednoczenie wszystkich ludzi, identyfikacja podmiotu mówiącego ze zbiorowością)
- styl patetyczno-retoryczny: apostrofy skierowane do różnych adresatów, zdania i zwroty wykrzyknikowe, dążność do hiperbolizacji , antyteza
-dynamizm
-występowanie motywów mitologicznych (bogowie olimpijscy, Elizjum)
-układ stroficzny (strofy cztero-wersowe o układzie rymów przeplatanych abab)
-melodyjność i rytmiczność tekstu