Odpowiedzi

2010-03-07T18:47:34+01:00
PO
Stefan Niesiołowski
Bożena Bukiewicz - Spraw Zagranicznych
Witold Pahl - Sprawiedliwości i praw człowieka
Bogdan Bojko - polityki społecznej i rodzinny
Bożena Sławiak - Obrony narodowej
Marek Cebula - Kontroli Państwowej
PiS
Marek Ast - Nadzwyczajna do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego
Elżbieta Rafalska - finansów publicznych
Jerzy Materna - Spraw Unii Europejskiej
SLD
Jan Kochanowski - Skarbu Państwa
Bogusław Wontor - Edukacji, Nauki, Młodzieży
PSL
Józef Zych - Odpowiedzialności konstytucyjnej
2 4 2