Wyłacz wspólny czynnik przed nawias

A)5X+10Y
B)4M+4
C)3A-3
D)5XY-X
E)-6A²-2A
F)6A²-12AB
G)½XY-½X
h)⅓A²B+1/9AB²
I)2XYZ-4X²Y²Z+XYZ²Y²+24X²Y W POSTACI ILOCZYNU< WYŁACZAJAC PRZED NAWIAS: A)2 B)-6 C)3XY
pROSZE O SZYBKIE ROZWIAZANIE Z GÓY DZIEKUJE...:)
J)STV²-STV+TV²

pRZEDSTAW SUMĘ 6XY-12X²

1

Odpowiedzi

2010-03-07T15:10:44+01:00
A)5x+10y=5(x+2y)
B)4m+4=4(m+1)
C)3A-3=3(a-1)
D)5xy-x=x(5y-1)
E)-6A²-2A=2a(-3a-1)
F)6A²-12AB=6a(a-2b)