Odpowiedzi

2010-03-07T15:12:20+01:00
Ojcze nasz
wierzę w Boga
chwała na wysokości
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T15:19:30+01:00
Modlitwa powszechna:, czyli modlitwa wiernych, w której lud modli się za wszystkich ludzi. Należy zachować następującą kolejność: w potrzebach Kościoła, za władze państwowe i zbawienie świata, za tych, którzy znajdują się w trudnościach życiowych, za wspólnotę miejscową


Kolekta: Kapłan wzywa lud do modlitwy; wszyscy razem z kapłanem trwają przez chwile w milczeniu by w modlitwie osobistej wypowiedzieć swoje prośby. Kapłan zanosi prośby do Boga przez Chrystusa w Duchu Świętym. Lud łączy się z prośbą i wyraża na nią zgodę przez aklamacje Amen.


Modlitwa eucharystyczna: Centralna i kulminacyjna część Mszy św. czyli modlitwa dziękczynienia i uświęcenia. Kapłan wzywa lud, by wzniósł serce do Pana w modlitwie (prefacja) Główne składniki Modlitwy eucharystycznej: dziękczynienie i przypomnienie wydarzeń zbawczych (prefacja), Święty..., Uproszenie o moc przeistoczenia (epikleza), Przeistoczenia, Wspomnienie historii zbawczej (anamneza), złożenie ofiary, modlitwy wstawiennicze, doksologia kościoła. Modlitwa eucharystyczna wymaga, aby wszyscy słuchali jej ze czcią i w ciszy oraz uczestniczyli w niej przez aklamacje.2010-03-07T19:19:22+01:00
Credo mszalne .
Zdrować Maryjo .
Ojcze Nasz .
Modlitwa ofiarnicza
Modlitwy wstawienne za żywych i zmarłych