W wyniku reakcji zasady sodowej NaOH z siarczanem(VI) miedzi (II) CuSO₄, powstało 19,6 g wodorotlenku miedzi(II) Cu(OH)₂:
2 NaOH + CuSO₄ ----> Cu(OH)₂ + Na₂SO₄
Oblicz, ile gramów siarczanu(VI) miedzi(II) zużyto w tej reakcji chemicznej.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T15:27:12+01:00