Odpowiedzi

2010-03-07T15:21:15+01:00
Warszawa,21.12.2012r.
00-000 Rzeszów
ul. Śliczna 301
Do Dyrekcji
III SP im. S. Batorego
w Rzeszowie

Podanie


Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie na stanowisko nauczyciela matematyki.

Prośbę swą motywuję tym, że praca ta była by spełnieniem moich marzeń. Ponadto uważam, iż praca ta dawałaby mi wiele satysfakcji.

Dodatkowo informuje, że zdobyłem tytuł magistra matematyki na Uniwersytecie Rzeszowskim.
Z nadzieją oczekuję na pozytywne rozpatrzenie mojego podania.

2010-03-07T15:23:26+01:00
Warszawa, 20.05.2002
Ewul1
00-000 Warszawa
ul. Śliczna 301
Do Dyrekcji
III LO im. (imię szkoły)
w Warszawie


P O D A N I E

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu
humanistyczno-prawnym w roku szkolnym 2002/2003.

Prośbę swą motywuję tym, że nauka przedmiotów humanistycznych nigdy nie sprawia mi
żadnych problemów i bardzo mnie interesuje. Poza tym chciałbym ukończyć studia związane z prawem
i zostać prawnikiem lub sędzią.Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.
Z wyrazami szacunku
Ewul1